Tvoříme budoucnost Slezské

buďte u toho spolu s námi

více...

Spolu s rektorem

Pavel Tuleja: Najděme si další témata,
ve kterých budeme výjimeční

více...

Co je nového

Jsme v tom spolu

Tvorba strategie je příležitostí diskutovat a naslouchat, oslovovat a zapojovat všechny, kteří chtějí a mají co říci. Dává prostor propojit a sladit různorodé názory a zájmy, univerzitní součásti, Opavu s Karvinou, univerzitu se světem a hlavně lidi.

Buďte u toho. Budeme vás k tomu vybízet po celý rok 2020.

více o strategii

Podívejte se, jak bude tvorba strategie probíhat a kde se můžete zapojit. Ať už harmonogramu níže, nebo v sekci Kdy se spolu potkáme.

časová osa

Tvoříme spolu

Máte nějaký konkrétní návrh, co zlepšit, co dělat jinak a lépe?

zavorka ikona

Maximální délka textu je 250 znaků.

- otevřít distanční formy - v co nejvíce studijních programech a hned - kontrolovat a plánovat publikační činnost u pracovníků dle specializace (nepublikovat odtažité věci) - na 1. místě výuka! mladé učitele hospitovat ze strany garantů (doc./prof.)

kalnický

Současné zaměření výzkumu i pedagogické činnosti v oblasti informatiky je na vysoké úrovni. Myslím, ža by se výzkum i pedagogické zaměření mělo do budoucna více orientovat na na zavádění výzkumu do praxe.

Dušan Marček, akademický pracovník

Přijímací řízení nejen pro zápis do zimního semestru, ale také do letního. Možnost získání většího počtu uchazečů. Např. studenti jiných VŠ, kteří vykonávají Bc. SZZk později a nemohou nastoupit ihned do navazujícího studia – nemuseli by rok čekat.

student

Jelikož pocházím z Ostravy, vím, že v MHD jde více vidět nejen VŠB a nové PRIGO, ale dokonce brněnská Masarykova univerzita. Je nutné si uvědomit, že 95% potenciálních uchazečů cestuje do školy před maturitou právě MHD.

Tomáš Heryán

Více chválit zaměstnance,,,neustále se opakují výtky "Málo publikujete", pozitivní motivace je minimální...Podceňuje se pedag. činnost - ta ale formuje budoucí generaci! Méně ´vědy pro vědu´...kdysi jsme psali články z potřeby se podělit...

pedagog

Jak vidím Slezskou univerzitu za 10 let?

zavorka ikona

Maximální délka textu je 250 znaků.

životaschopnou a více vyhledávanou studenty i mimo MSK

kalnický

Uznávaná nejen v oblasti vědeckého zaměření, ale i v oblasti spolupráce s praxi.

Dušan Marček, akademický pracovník

Unizerzita blízká lidem, celospolečenskému dění, aktuálním problémům a poptávce. Zapsaná do povědomí - ať už velkým projektem nebo počinem

Václav

Co o univerzitě říkám lidem, kteří ji neznají, jakými slovy ji popisuju? Jaká je?

zavorka ikona

Maximální délka textu je 250 znaků.

mladá, ambiciózní, progresivní, co do výběru studijních programů a potřeb praxe

kalnický

..flexibilní, chápající instituci, která nezaostává a jde s dobou.

Tomáš Heryán

Kdy se spolu potkáme

Dokumenty a výstupy

Výsledky dotazníkového šetření – absolventi

Výsledky dotazníkového šetření – akademici

Výsledky dotazníkového šetření – neakademici

Výsledky dotazníkového šetření – studenti

Výsledky dotazníkového šetření – uchazeči

Výsledky dotazníkového šetření – zaměstnavatelé

Kontakty

Slezská univerzita logo
© Designed by BeePartner