Workshop k analytické části

(uzavřené setkání)

(06) 2020

Spolu s vedením univerzity a odborníky budeme na workshopu vyhodnocovat a finalizovat závěry analytické části a východiska pro návrhovou část strategie.

Účast na akci je na pozvání.

Kontakty

Slezská univerzita logo
© Designed by BeePartner